Al meer dan 10 jaar helpen wij bedrijven en particulieren hun financiële doelen te bereiken. SNEL GELD is een waarde-gedreven bedrijf dat de beste service in zijn vakgebied biedt.

Gallery

Onze contacten

Gontardstrasse 17, 10178 Berlijn, Duitsland

Onmiddellijk krediet zonder verborgen kosten.

Snelle bevestiging, zelfs als andere organisaties u al “nee” hebben gezegd.


Leenrente 3,00%, vast voor de gehele looptijd, effectieve jaarlijkse rente: maximaal 3,00%, netto leenbedrag: 1.000 – 500.000 euro, contractduur: 6 – 360 maanden. Representatief voorbeeld: kredietrente 3% vast voor de gehele looptijd, netto kredietbedrag: 10.000 euro, contractduur: 72 maanden, maandelijkse aflossing: 151,94 euro, totale rentekosten: 939,45 euro, totale aflossing (inclusief alle kosten): 10939,45 euro

Leningen: de belangrijkste feiten op een rij

Wat is een lening?

Voor veel mensen is een lening de enige manier om bepaalde wensen te vervullen. Bovenal worden de favoriete bezittingen van de Duitsers - het huis en de auto - meestal gefinancierd met een lening. Weinigen zijn in staat zulke grote bedragen met eigen vermogen te vereffenen. Het afsluiten van een lening geeft u de mogelijkheid om de kosten met vreemd vermogen te betalen. De geldschieter, ook wel crediteur genoemd, leent de lener, ook wel debiteur genoemd, een geldbedrag waarvan de terugbetaling en andere elementen van de overeenkomst, zoals de looptijd, contractueel zijn vastgelegd. Over het algemeen wordt het geleende bedrag in maandelijkse termijnen afgelost totdat het bedrag is afgelost. De hoogte van het vergoedingspercentage kunt u zelf bepalen. Er zijn ook speciale vormen waarin de vergoeding anders is geregeld. Voorbeeld: bulletlening. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek “Overzicht van alle soorten leningen. Naast de klassieke variant van het uitlenen van geld, worden er ook leenovereenkomsten gesloten voor voorwerpen die aan de lener ter beschikking worden gesteld. De lener mag rente vragen voor het lenen van het geld of de zaak. Dit is echter niet verplicht. De rente die u over de lening moet betalen, is afhankelijk van verschillende factoren: Bedrag van de lening Looptijd kredietwaardigheid van de kredietnemer Doel (huis, auto, consumptiegoederen, enz.)

Vraag direct uw goedkope geldlening aan

Soorten leningen op een rij

Annuïtaire lening

Een annuïtaire lening is een lening met aflossing. Het maandtarief bestaat dus uit een rentedeel en een vergoedingsdeel. Het aflossingspercentage is echter gedurende de looptijd gelijk. Aangezien het rentegedeelte van de aflossing in de loop van de tijd ook afneemt door de daling van het resterende geleende bedrag, neemt het aflossingsgedeelte toe. Als het geleende bedrag aan het einde van de looptijd volledig is afgelost, wordt dit ook wel een lening met volledige aflossing genoemd. Vaak is er echter een restschuld die in één klap moet worden afgelost. Als lener heeft u meestal de mogelijkheid om een ​​vervolgfinanciering te krijgen.

Lening op zicht

Bij een direct opvraagbare lening krijgt u van een bank een kredietlijn waar u variabel gebruik van kunt maken. De kredietlijn beschrijft de bovengrens van het equity framework. Aflossing vindt maandelijks plaats. De rente is variabel. De direct opvraagbare lening is een alternatief voor de rekening-courantfaciliteit.

Hypotheek

In het kader van een woonspaarcontract worden woonspaarleningen verstrekt. Als u wilt sparen voor een huis met een woonspaarcontract, kunt u in eerste instantie een optionele woonspaarlening afsluiten die u na een bepaalde spaarperiode kunt gebruiken. De rente staat vast bij het afsluiten van het woonspaarcontract, waardoor u profiteert van voordelige rentetarieven. Het woonkrediet is een aflosbare lening.

Lening voor ambtenaren

Door hun baanzekerheid profiteren ambtenaren van zeer gunstige voorwaarden van de banken, aangezien de banken minder risico nemen. De officiële lening is over het algemeen een definitieve lening. Maandelijkse termijnen worden betaald, die echter worden gestort in een pensioen- of levensverzekering. Het rentedeel blijft echter bij de kredietverstrekker. Het volledige geleende bedrag wordt na afloop van de looptijd door de verzekeringsmaatschappij aan de kredietverstrekker uitbetaald.

Bullet lening

Bij een bulletlening is gedurende de looptijd alleen rente verschuldigd. Er is dus geen terugbetalingsgedeelte. Pas aan het einde van de looptijd wordt het geleende bedrag volledig afgelost. In de regel moet het bedrag worden gegarandeerd door kapitaalbeleggingen zoals effecten, een kapitaalverzekering of een woningspaarcontract. Desalniettemin is de rente hoger dan bij andere soorten leningen omdat de kredietinstelling een hoger risico neemt. Andere voorwaarden van de definitieve lening zijn termijnleningen of termijnleningen. De tegenhanger van de lening in fine is de af te schrijven lening.

Termijn lening

Naast een woonspaarlening is een termijnlening ook een manier om gunstige rentetarieven te bekomen voor een toekomstig leningscontract. Er is hier echter geen spaarfase. De termijnlening wordt ook gebruikt voor vastgoedfinancieringen en kan tot 60 maanden vooruit worden afgesloten. Na deze zogenaamde looptijd wordt het geleende bedrag uitbetaald en begint het eigenlijke contract. Er wordt onderscheid gemaakt tussen valse en echte termijnleningen. In het geval van een valse termijnlening begint de vaste rente onmiddellijk nadat de deal is gesloten, terwijl deze in het echte geval pas begint wanneer het geleende bedrag is afbetaald.

Vraag direct uw goedkope geldlening aan

De belangrijkste vragen over uw krediet

Voorwaarden voor een lening met NL FINANCIEN® :

– Leeftijd: meerderjarig zijn
– Europese residentie
– Regelmatig inkomen (werknemers, ambtenaren, gepensioneerden, zelfstandigen)
– Mensen zonder vast inkomen (werklozen, Hartz IV, ondernemers, studenten, huisvrouwen) hebben een tweede medeaanvrager nodig die aan bovenstaande criteria voldoet.

Een negatieve kredietscore is meestal geen probleem bij NL FINANCIEN®.

Om uw lening goed te keuren, heeft de bank een bewijs van recent inkomen nodig. Dit kunnen loonstrookjes of pensioenstrookjes zijn. Soms wordt u ook gevraagd naar bankafschriften met uw salarisgegevens. Als er andere documenten nodig zijn, ontvangt u een bericht van uw persoonlijke kredietexpert.

Desgewenst kunt u alle documenten heel eenvoudig en snel fotograferen met uw smartphone en de foto’s uploaden via onze beveiligde server.

Je hebt recht op een snelle verwerking!
Daarom verwerkt NL FINANCIEN uw aanvraag binnen 2 uur. U ontvangt binnen één dag een gratis schriftelijk kredietaanbod per post of e-mail.

Als er intensieve onderhandelingen met onze bankpartners nodig zijn, kan dit in sommige gevallen twee tot drie werkdagen duren. Als u het kredietaanbod aanvaardt, kan uw geld binnen één tot twee werkdagen op uw rekening worden gestort.

NL FINANCIEN helpt haar klanten aan leningen vanaf 2%* effectieve jaarlijkse rente. U ontvangt gratis het beste aanbod van maximaal 20 banken in Duitsland en het buitenland, individueel samengesteld en zonder enige verplichting voor u. Het is gegarandeerd.

*Kredietpercentage van 2,75%-15,49% (afhankelijk van de kredietwaardigheid) vast voor de gehele looptijd, jaarlijks kostenpercentage: 2,79% tot maximaal 15,99%, netto kredietbedrag: 1.000 – 100.000 euro, contractduur: 12 – 120 maanden.

Representatief voorbeeld: Debetrentevoet 7,98% vast voor de gehele looptijd, Jaarlijks kostenpercentage: 8,29%, Netto kredietbedrag: 10.000 euro, Contractduur: 72 maanden, Maandelijkse termijnen: 175,29 euro, Totale rentekosten: 2.620,68 euro, Totale aflossing (inclusief alle kosten): 12.620,68 euro.

Test ons en ervaar het zelf: Ontvang nu een eerlijke en absoluut gratis offerte voor uw onmiddellijke krediet!

– Onmiddellijke leningen tot EUR 300 000
– Mogelijkheid tot aanvullende leningen tot EUR 50 000 bovenop bestaande verplichtingen
– Leningen zelfs in moeilijke gevallen (geen bewijs van lening)
– Snelle leningen ook voor gepensioneerden tot 80 jaar
– Kleine leningen vanaf EUR 1.000
– Woningkredieten tot EUR 1.000.000. Ook zonder eigen middelen.

Het is gratis! NL FINANCIEN® garandeert dat het 100% werkt zonder verborgen kosten. Met jarenlange ervaring, meer dan 300.000 uitbetaalde kredieten en een gecontroleerde en gereguleerde dienstverlening zijn wij een van de meest gevestigde kredietbemiddelaars in de Europese landen.

Een bankcommissie voor NL FINANCIEN. is alleen verschuldigd als het krediet is goedgekeurd en uitbetaald. Als er geen lening wordt verstrekt, is er geen vergoeding verschuldigd.

NL FINANCIEN is volledig onafhankelijk van de grote groepsbanken waarvan de goedkeuringsprocedures vaak rigide zijn. Onze kredietdeskundigen hebben veel contacten met financieringspartners. Zelfs bestaande kredieten spelen vaak slechts een ondergeschikte rol.

Dit betekent dat wij onze bankpartners vaak zover krijgen dat zij instemmen, zelfs wanneer anderen “nee” zeggen. Daarom is uw gratis aanvraag bij NL FINANCIEN de moeite waard, ook als bijvoorbeeld uw gebruikelijke bank uw kredietaanvraag al heeft afgewezen.